Børn, unge og voksne kan have godt af at tale med en erfaren fagmand om skolen. Hvad er forventninger, hvordan er det at være sammen med venner og kammeraterne. Hvad er der på spil i klassen og hvordan håndtere børn og unge bedst udfordringerne med de vigtige relationer og hjemmearbejde. Hvordan ser lærerne, forældrene og vennerne på mig. Det er ikke altid let, at få det hele til at fungere på en måde, som barnet eller den unge selv ønsker det. Fokus forøges primært at være på skolen og de udfordringer der måtte være relateret til den, men naturligvis har andre aspekter af barnets eller den unges liv betydning for, hvordan trivslen i skolen opleves.

 

Det at være forældre eller sammenbragte forældre; mor eller far kan til tider være en udfordring, hvad er min rolle, hvad forventer jeg af mig selv og hvad forventer mine omgivelser. Hvor meget og hvor lidt skal jeg forholde mig til det ene og det andet i forhold til børnenes skole, lektier, fritidsaktiviteter, skærmtid etc.

 

Sammenbragte familier

Når der i overskriften står både “forældrerådgivning” og “samtaler med børn og unge”, så er det fordi de to ting almindeligvis hænger sammen. Samtaleforløb med børn & unge skal altid ledsages af et målrettet forældresamarbejde, hvis indsatsen skal have effekt.

Derfor skal man som forældre regne med at være involveret og være en ansvarlig aktiv del af processen; Selvom man måske ikke får alt at vide, for der kan være nogle ting, som barnet den unge gerne vil fortælle i fortrolighed til mig, som deres fortrolige.

Teori og teknik

Min tilgang tager afsæt i kognitiv tænkning, gruppeadfærd og dynamikker og metaforståelse og refleksion af egne muligheder for at forandre situationen.

Målet med samtalen og rådgivningen er altid, at barnet skal opleve sig trygt og forstået, og på den måde blive motiveret til at ændre adfærd/tankemønster. Samtidig kan det være målet, at forældre, undervisere, pædagoger og andre omkring barnet, bliver motiveret til at forandre sig, hvis nødvendigt.

Antal besøg afhænger af problemets karakter.

Hvad er der fokus på?

Jeg beskæftiger mig med børn, unge og familier, der ikke trives optimalt. Nogle har længerevarende udfordringer, mens andre har forbigående udfordringer, der primært viser sig i forhold til deres skolegang.

Der kan være fokus på en bred vifte af emner, eksempelvis: problemadfærd, trivsel, angst, skolevægring, oplevelsen af, at være alene og behovet for at blive set, specifikke problemer (eksempelvis at sove alene uden mor og far f.eks. på lejrskole), problemer i skolen, socialisering, opdragelse generelt, konflikter i familien eller selvværd, -for blot at nævne nogle.

Hvem er med?

Børn fra ca. 10 år og op: Barnet er med til samtalerne i muligt omfang. Det kan dog aftales, at det kun er forældrene, der deltager.

Børn under 10 år: Det anbefales, at samtalerne forløber som forældrerådgivning uden barnet.

Det er muligt for forældre at bestille et rådgivningsforløb / en enkelt session, helt uden at barnet er med - uanset alder.

Samtaler og rådgivningsforløb med eller ude børn kan foregå i hjemmet, eller andre trygge omgivelser.

Betaling

En session koster 750,- pr. 55 minutter.

En session i hjemmet aftale en pris ud fra kørsel og tid.

Der betales pr. gang via MobilePay (tlf. 27 58 80 80). Dette gælder ikke, hvis du er forsikringsdækket.

Se også: Betingelser