Forskellighed, flere perspektiver og uenighed hos de ansatte er med til at gøre en organisation eller institution stærk, når værdierne er tydelige, målsætningen levende og den sociale kapital stærk for alle også i en travl og til tider hektisk hverdag.

Min erfaring er, at konflikter er en del af et arbejdsmiljø, hvor mennesker mødes og gerne vil noget med hinanden og deres faglighed. Det jeg kan hjælpe med, er at gøre konflikterne synlige og konkrete for i samarbejde med ledelsen og personalegruppen, at sætte rammerne for, hvordan konflikten nedtrappes og hvordan uenigheder fremover håndteres.

Konflikthåndtering:

Ofte kan det af flere grunde og for at lande en langsigtet løsning være bedst at få hjælp udefra til at løse en konflikt, der er løbet af sporet eller gået i hårdknude.

Jeg hjælper parterne med, at gå fra undvigelse og aggressioner til større åbenhed. Processen handler om at få luftet ud, få parterne til at se deres egen rolle i konflikten, at få et fremadrettet perspektiv på samarbejdet og ikke mindst at lære parterne at tale sammen, så dialogen går fra det afviklende til det udviklende.

Teamprocesser: Arbejde med grupper

I mit arbejde med medarbejdergrupper er jeg fokuseret på at højne gruppens opmærksomhed på det, der finder sted i gruppen; den individuelle psykologi, gruppedynamikker og de systemiske faktorer, der har indflydelse på en gruppes evne til at præstere. Det er vigtigt for mig, at skabe et tillidsfuldt rum, hvor det er muligt at arbejde sammen om at opnå både hele gruppens mål og dermed også virksomhedens mål.

Derfor skal man kunne få konflikter op til overfladen i stedet for at undgå dem, og man skal også kunne anerkende hinanden i stedet for at forbigå konflikter i tavshed. Det kræver en ledelse, som ønsker at fremelske en ledelseskultur, der både er tydelig og i stand til at fremsætte forventninger og krav samtidig med, at lederne skal være åbne og i stand til at reflektere over egen ageren.

Når jeg arbejder med teamprocesser, er det netop ovenstående der er fokus på. Det er ikke kun noget, som jeg fortæller - det er også noget, som medarbejdergruppen mærker, da de arbejder med aktuelle udfordringer og lærer både at tale om det, som er svært og om det som de sætter pris på. Når man først er gået i gang med den proces, så vil den fortsætte. Vi hjælper med at skabe et sprog og et rum, hvor der er fokus på udvikling. Det gør en mærkbar forskel for, hvordan gruppen efterfølgende arbejder sammen.

 

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Trivsel, arbejdsglæde og et godt psykisk arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen. Der kan være mange kilder til trivsel, og der kan være mange kilder til mistrivsel. Når jeg arbejder med trivsel og psykisk arbejdsmiljø er jeg derfor opmærksom på at finde både de positive faktorer, der er i organisationen, og de faktorer, der giver udfordringer.

Grundlæggende drejer det sig om dine medarbejders tanker, følelser, handlinger. Hertil kommer vores sociale relationer og interaktioner mellem mennesker på arbejdspladsen, uanset om det er medarbejdere eller ledere.

Mange af de grundlæggende problemstillinger, der kan være i forbindelse med trivsel, er de samme på tværs af brancher, institutioner og organisationer, mens mulighederne for at ændre mistrivsel til trivsel kan være meget forskellige fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Udvikling af kompetencer, organisering, stresshåndtering, kommunikation, ledelsesudvikling kan være nogle af de redskaber, som kan bidrage til en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og den generelle trivsel.

Trivsel skabes i fællesskab

Et godt psykisk arbejdsmiljø og høj trivsel skabes ikke alene mellem medarbejderne i en organisation. Det kan også være forholdet til interne og eksterne samarbejdspartnere, der påvirker hverdagen positivt eller negativt.

Præcis, hvad der skal til, for at trivslen på jeres arbejdsplads stiger, afhænger af både medarbejdere og ledere. Gennem en struktureret analyse og dialog, kan jeg identificere de faktorer, som I vil få det største udbytte af at arbejde med, og jeg kan designe den proces, som kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø med en tilsvarende høj trivsel.

 

Identificer og aktiver de værdier, der kan motivere og drive organisation og medarbejdere i hverdagen. Find frem til jeres unikke struktur og kultur– det som holder jeres organisation sammen, styrker jeres beslutninger samt holder effektiviteten og motivationen og arbejdsglæden oppe fx

  • Værdiprocesser
  • Tværfaglig samarbejde
  • Teamudvikling
  • Social kapital
  • Kompetence udvikling
  • Feedback
  • Kommunikation
  • Inddragelse af pårørende og andre samarbejdspartnere