Design og facilitering af processer er en kerneydelse, som næsten altid er en del af mit samarbejde med virksomheder. Udvikling og strategiske forandringer i organisationer sker ikke af sig selv eller fra det ene øjeblik til det andet. De skabes gennem målrettede processer, som kombineret med professionel facilitering, leder deltagerne gennem processen og frem til målet.

Design af processer

Når jeg designer en workshop, en ledelsesdag, en udviklingsdag eller en anden proces, har jeg fokus på, at de aktiviteter og opgaver, der skal løses undervejs, skal være meningsfyldte for deltagerne og fremme processen.

Præcis hvilke udfordringer, opgaver og metoder, jeg bruger, afhænger af deltagerne, kulturen i organisationen, situationen og formålet. Alle processer bliver udviklet og sammensat, så de understøtter den udvikling og forandring, der ønskes i virksomheden.

Jeg arbejder ikke med en fast skabelon eller proces, i stedet bruger jeg min faglighed, intuition og erfaring til at designe en proces, målrettet til den enkelte organisation.

Facilitering sikrer fremdrift og kvalitet

Enhver proces skal faciliteres, hvis der skal være sikkerhed for, at der skabes resultater. Det er ikke muligt at deltage i processen og samtidig facilitere. Facilitatorens rolle er at lede processen frem mod dens mål, men fokus er i lige så høj grad på at processen, der ligger før målet skal være af en høj kvalitet og være værdifuld.

Oplevelsen af processen er afgørende for, at resultatet bliver værdifuldt. De beslutninger og den viden, der genereres i løbet af en proces, vil efterfølgende hvile på et fundament af inddragelse, fællesskab og den gode oplevelse. Når det overordnet set er en god og udviklende oplevelse, vil det efterfølgende være nemt for deltagerne at stole på de beslutninger og konklusioner, der blev draget under processen.

Når en proces skal ændre ved noget væsentligt i virksomheden eller organisationen, når der virkeligt er noget på spil, vil hele processen ikke nødvendigvis være let eller uden udfordringer og dilemmaer, men efter at jeg har designet den, vil det være den rigtige proces til jeres situation, og den vil flytte jer i den retning I ønsker og som skaber værdi i organisationen.

Jeg designer og faciliterer langt de fleste processer selv, men jeg samarbejder også med udvalgte facilitatorer i de tilfælde, hvor det giver mest værdi for mine kunder.